Sørlandets Europakontor evalueres i 2007

Sørlandets Europakontor ble etablert i 2005 som et treårig prosjekt. Prosjektperioden går mot slutten og det gjennomføres en evaluering av Sørlandets Europakontor i år.
Organ:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
21. februar 2007
Sak nr.:
5-2007
Åpen/lukket:
Åpen

EVALUERING AV SØRLANDETS EUROPAKONTOR

Bakgrunn

Våren 2004 ble det besluttet å etablere et eget kontor i Brussel for regionen Sørlandet.

Bakgrunnen var betydelig interesse hos lokale og regionale myndigheter og aktører. Etableringen av kontoret er forankret i regionens strategi for internasjonalisering og europeisk samarbeid.

Sørlandets Europakontor var operativt i Brussel januar 2005 og ble offisielt åpnet av Ambassadør John Bjørnebye 2. mai 2005.

Det er opprettet et eget prosjektstyre og en ressursgruppe med representanter fra de største interessentene. I tillegg til Agderrådet er Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Kristiansand og Arendal kommuner økonomiske bidragsytere. Sørlandets Europakontor er etablert som et 3-årig prosjekt. Prosjektstyret mener det er nødvendig å foreta en evaluering av prosjektet når det nå går mot slutten av perioden. Europakontoret har ikke selv budsjett til dette, og prosjektstyret mener det bør finansieres av prosjekteierne.

Vestlandsforskning, som har erfaring fra tilsvarende evaluering, har levert inn et tilbud men en kostnad på 300 000 kroner.

Sekretariatets vurdering er at en evaluering av Sørlandets Europakontor bør finansieres av prosjekteierne og ikke tas av driftsbudsjett til europakontoret. Det forslås at kostnadene til evalueringen av Sørlandets Europakontor deles likt mellom fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder og Agderrådet. Dette skjer i forståelse med fylkesrådmennene.

Forslag til vedtak:

Agderrådet bevilger inntil 100 000 kroner til evaluering av Sørlandets Europakontor.

Vedlegg

– Tilbud fra Vestlandsforskning pr 31.01.2007