Prosjektet “Jenter og teknlogifag” Fred Skagestad tildeles Agderrådets likestillingspris for 2007

“Jenter og teknologifag på Sørlandet” er et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for derigjennom å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt. Ildsjelen bak satsingen er Fred Skagestad i NHO Agder.

PRESSEMELDING

AGDERRÅDETES LIKESTILLINGSPRIS 2007 TILDELES PARTNERSKAPSPROSJEKTET ”JENTER OG TEKNOLOGIFAG PÅ SØRLANDET” VED FRED SKAGESTAD, NHO AGDER

Agderrådet deler ut en likestillingspris årlig. Formålet med prisen er å yte honnør til mottakeren samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder.

Agderrådets arbeidsutvalg besluttet i møte 13. mars 2007 å tildele likestillingsprisen for 2007 til partnerskapsprosjektet ”Jenter og teknologifag på Sørlandet” v/Fred Skagestad, NHO Agder.

“Jenter og teknologifag på Sørlandet” er et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for derigjennom å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt. Ildsjelen bak satsingen er Fred Skagestad i NHO Agder.

I prosjektet samarbeider NHO Agder, LO og fylkeskommunene om å få flere jenter til å velge teknologifag på videregående skoler og på høyskoler. Prosjektet kan vise til gode resultater, bl a har antall jenter som velger teknologifag i Vest-Agder økt med over tretti prosent på ett år. Dette fremgår av søkertall til videregående skoler. Det er spesielt Bygg- og anleggsteknikk (første skoleår) som opplever en økt søkning av jenter fra 12 til 25 søkere på et år. Det jobbes bl.a. konkret i forhold til enkeltungdom, skolebesøk og med bruk av å få fram rollemodeller og gode eksempler i media.

Partnerskapsprosjektet ”Jenter og teknologifag på Sørlandet” er et veldig vellykket tiltak. Metoden kan være et eksempel for andre. Fred Skagestad har vært og er en ildsjel for denne satsinga, og fortjener honnør for det han har gjort. Samtidig er denne satsingen et eksempel på hva man kan få til ved at flere sentrale aktører samarbeider, samt at man aktivt bruker jentene selv som modeller.

Utdeling av likestillingsprisen skjer på Agderrådets årsmøte 23. mars 2007.