Markedsføring

Sørlandet må profilere seg sterkere som en attraktiv landsdel for så vel bosetting som næringsetablering og rekreasjon. Markedsføring av landsdelen skjer i dag tilfeldig og lite koordinert mellom de forskjellige regioner i landsdelen.
Mål

I samarbeid med alle aktuelle aktører skal det gjennomføres et landsdels-profileringsarbeid (merkevarebygging) for å styrke landsdelens omdømme nasjonalt og internasjonalt.