Likestillingsrådet for Agder

Arbeidet med likestilling er en prioritert oppgave i Agderrådet.

Likestilling er et av 7 satsingsområder i Agderrådets strategidokument ”Felles mål for Sørlandet 2003 – 2010”. I strategidokumentet begrunnes satsingen på likestilling med at sterkere kvinnedeltakelse i alle deler av samfunns- og arbeidslivet er et viktig ledd i en strategi for vekst og utvikling i landsdelen.

Agderrådet vedtok i november 2005 å opprette et likestillingsråd under Agderrådet med konkrete mål for arbeid med likestilling (Au-sak 021/05).

Likestillingsrådet ble etablert i 2006 og skal :

  • arbeide aktivt for å realisere Agderrådets mål for likestilling på Sørlandet.
  • ta initiativ og jobbe mer operativt for å bedre likestillingen på Sørlandet.

Mer informasjon om likestillingsrådet finner du her :