Likestilling

Sterkere kvinnedeltakelse i alle deler av samfunns- og arbeidslivet er et viktig ledd i en strategi for vekst og utvikling i landsdelen. Kommunene på Agder skal arbeide systematisk og aktivt med likestilling slik likestillingsloven pålegger, med spesiell fokus på deltidsstillinger.
Mål

  • Bidra til profesjonell og strategisk håndtering av tiltak som styrker likestilling
  • Aktiv støtte til prosjekter som styrker likestilling
  • Kvinners deltakelse i samfunnslivet og næringslivet skal økes