Kultur

Kultur er viktig som en utfordrende og personlig utviklende kraft. Kultur er derfor et sentralt element i en regional utviklingsstrategi for Sørlandet. Kultur og kulturbaserte næringer er i sterk vekst nasjonalt og internasjonalt. Kultur og opplevelse er derfor viktige virksomheter for videre vekst i verdiskaping og sysselsetting, og bidrar til å øke livskvaliteten og til å skape en attraktiv landsdel. Partnerskapsmodellen med næringslivet og forskningsinstitusjoner er nødvendig i denne sammenheng.
Mål

  • Nye teater- og konserthus i Arendal og Kristiansand
  • Videreutvikle Agder Teater og Agder Teaters regionale engasjement
  • Opprettholde og styrke det kulturelle mangfold i hele landsdelen ved at den samlede innsats på kultursektoren økes