Kompetanse

Kompetanse er den viktigste ressurs og læring den viktigste prosess i fremtidens økonomi. Forskning, undervisning, produktutvikling og markedsføring er bærende elementer i den regionale utviklingen. Dette skal bidra til fremme av innovativ virksomhet i landsdelen. Aktiv bruk av IKT vil gi et fortrinn i den videre kunnskapsoppbygging og – formidling

Mål

  • HiA skal utvikles til et universitet innen utgangen av 2005
  • Det bør være et mål for Agderrådet å utvikle Sørlandet Sykehus HF til et universitetssykehus i samarbeid med Høgskolen i Agder/Agder universitet
  • Kompetansemiljøer og kompetanseprosjekter i landsdelen skal stimuleres
  • Partnerskap mellom FoU-miljøer, næringslivet og offentlig sektor videreutvikles

Universitetssatsningen

Det arbeides med støtte til utviklingen av HiA til universitet i regi av Universitetskomiteen i Agderrådet. Sørlandets kompetansefond, Cultiva og Aust-Agder utviklings- og kompetansefondet har støtte til denne utviklingen som prioriterte oppgaver. Det som gjenstår før HiA blir universitet er en avsluttende godkjennelse av høgskolen som universitet

Kompetansemiljøer og kompetanseprosjekter i landsdelen skal stimuleres

Fylkeskommunene, kommunene, kompetansefondene og Cultiva bidrar til stimulering til kompetansemiljøer og kompetanseprosjekter. Det gjør også andre aktører.

Agderrådet støtter arbeidet med å få Norges forskningsråd representert på Sørlandet.

Partnerskap mellom FoU-miljøer, næringslivet og offentlig sektor videreutvikles

Fylkeskommunene har, sammen med andre aktører bl.a. kommunene, en sentral rolle i utviklingen av partnerskap mellom FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor.