Knut Dannevig fratrer som prosjektleder for “bedre Stamvei på Sørlandet”

KNUT DANNEVIG FRATRER SOM PROSJEKTLEDER FOR ”BEDRE STAMVEI PÅ SØRLANDET”.

Agderrådet informerer om at Knut Dannevig ønsker å fratre som prosjektleder for ”bedre Stamvei på Sørlandet”. Etter mer enn 8 år som prosjektleder for landsdelens påvirkningsarbeid for utbyggingen av E18, E39 og Rv9 gjennom Agder, har han funnet tiden inne til å overlate den videre prosjektledelsen til andre.

”Det ligger ingen dramatikk i dette”, sier Dannevig. ”Jeg tror imidlertid det vil være positivt for stamveiaksjonen at det nå kommer inn nye krefter i dette arbeidet. Etter så mange års engasjement, er det en fare for å stivne i tradisjonelle tankemønster og arbeidsformer. Jeg tror det kan være fint å få inn nye entusiaster som kan se på påvirkningarbeidet med nye øyne.

På spørsmål om den siste tids bompengedebatt har vært årsaken til beslutningen, svarer Dannevig: ”Det har ikke vært den direkte årsaken. Skal vi lykkes i å få gjennomslag for videre stamveiutbygging, er det imidlertid en forutsetning at landsdelen står samlet i påvirkningarbeidet. I den grad jeg har forårsaket splid og motsetninger ved å vekke en bompengedebatt, kan forhåpentligvis et lederskifte skape ro i rekkene. Det må ikke være tvil om at stamveiaksjonen ikke har som mål å lansere forslag om nye bomstasjoner, men å kjempe for å få mest mulig statlige midler til stamveiutbyggingen på Sørlandet. Derfor finner jeg at tidspunktet for å trekke meg som prosjektleder er riktig nå”, sier Dannevig.

Agderrådets leder Laila Øygarden beklager at Dannevig trekker seg, men vil samtidig takke ham for hans store innsats for stamveisaken. Agderrådet vil nå vurdere hvordan prosjektlederfunksjonen skal dekkes framover.