Internasjonalisering

Det regionale utviklingsarbeidet på Sørlandet skal ha et internasjonalt perspektiv. Det vokser fram et stadig tettere samarbeid mellom byer og regioner i Europa. Landsdelen skal delta i dette samarbeidet.
Sørlandet har en strategisk god beliggenhet mot Skagerak som danner et bindeledd mellom Nordsjøen og Østersjøen. Det er derfor naturlig at landsdelen prioriterer Skageraksamarbeidet og gjennom Interreg deltar i prosjektsamarbeid både i Nordsjøen og Østersjøen.

Sørlandet har lange tradisjoner i samarbeid med den tredje verden. Kontaktene mot den tredje verden må videreføres og forsterkes. Her kan kompetanse som er bygd opp ved HiA og Grid videreutvikles og være til nytte.

Mål

  • Bygge opp kompetanse i landsdelen på regionalt EU samarbeide gjennom deltagelse i Interreg-prosjekter
  • Etablere representasjon for landsdelen i Brüssel
  • Utnytte nye muligheter for støtte til de mange vennskapsforbindelser som landsdelen har med kommuner og fylkeskommuner i de nye medlemslandene til EU.
  • Øke kompetansen og kontakten mellom landsdelen og den tredje verden.