Statistikk og analyse

Likestillingsindeksen Likestillingsindeksen er en samleindeks som offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå en gang i året. Indeksen består i en sammenstilling av flere indikatorer som antas å kunne si noe om likestilling: Barnehagedekning, kvinneandel i befolkningen, andel kvinner i kommunestyrene, kvinners lønns- og utdanningsnivå og kvinneandelen i arbeidsstyrken. Agder-fylkenes skåre i 2006 Agderfylkene ligger nederst på Statistisk […]