Agderrådet blir hovedsamarbeidspartner i Omdømmebarometer Sør høsten 2007

Omdømmebarometer Sør videreføres høsten 2007 og ny rapport presenteres i månedsskifte september/oktober 2007. Organ: Arbeidsutvalget Møtedato: 21. februar 2007 Sak nr.: 4-2007 Åpen/lukket: Åpen VIDEREFØRING AV OMDØMMEBAROMETERET SØR Bakgrunn Agderrådet, elrøyk og Sparebanken Sør er Ordkrafts hovedsamarbeidspartnere i etablering av et omdømmebarometer for Sørlandet. Målet med omdømmebarometeret er å utvikle et verktøy som gjør at […]

Knut Dannevig fratrer som prosjektleder for “bedre Stamvei på Sørlandet”

KNUT DANNEVIG FRATRER SOM PROSJEKTLEDER FOR ”BEDRE STAMVEI PÅ SØRLANDET”. Agderrådet informerer om at Knut Dannevig ønsker å fratre som prosjektleder for ”bedre Stamvei på Sørlandet”. Etter mer enn 8 år som prosjektleder for landsdelens påvirkningsarbeid for utbyggingen av E18, E39 og Rv9 gjennom Agder, har han funnet tiden inne til å overlate den videre […]

Sørlandets Europakontor evalueres i 2007

Sørlandets Europakontor ble etablert i 2005 som et treårig prosjekt. Prosjektperioden går mot slutten og det gjennomføres en evaluering av Sørlandets Europakontor i år. Organ: Arbeidsutvalget Møtedato: 21. februar 2007 Sak nr.: 5-2007 Åpen/lukket: Åpen EVALUERING AV SØRLANDETS EUROPAKONTOR Bakgrunn Våren 2004 ble det besluttet å etablere et eget kontor i Brussel for regionen Sørlandet. […]

200 000 kroner i støtte til utenlandsruter fra Kjevik

Støtten omfatter rutene til London og Aberdeen og skal benyttes til markedsføring av de to nystartede rutene. Midlene anvendes gjennom Kjevikrådet. Kjevik hadde i første kvartal en vekst på over 50% på utenlandsrutene, dette omfatter de fire rutene til h.h.v. København, Amsterdam, London og Alicante – i tillegg til chartertrafikk. De to rutene til København […]

Prosjektet “Jenter og teknlogifag” Fred Skagestad tildeles Agderrådets likestillingspris for 2007

“Jenter og teknologifag på Sørlandet” er et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for derigjennom å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt. Ildsjelen bak satsingen er Fred Skagestad i NHO Agder. PRESSEMELDING AGDERRÅDETES LIKESTILLINGSPRIS 2007 TILDELES PARTNERSKAPSPROSJEKTET ”JENTER OG […]